1/1

SCHOLARSHIP

Stichting_DARE_icoon_ambitie.png

DARE Scholarships

Every year quite a lot of youngsters finish Kayoi Primary school without the prospect of secondary education. Only few families are able to fund the school fee for their children. For the community this is an enormous setback if the student turn outs to be quite talented. Valuable human capital is squandered. Dare Foundation helps these students (and in a way the entire community) by providing scholarships.

 

One of our conditions is that these students will make a significant contribution to their community after graduation. Paying forward to others instead of paying back.

How?
Every year we select a student based on the selection criteria. The Foundations covers the school fee per year, provided that the results are satisfactory. This applies to 4 years of Secondary School and, if the student has the capacities, also to 4 years of University. This means that we can work with a total of 8 students in a cycle of 8 years. Every year that a student graduates from the University, a new pupil who has left the Kayoi Primary school can take his/her place.

 

We estimate the costs to be such that we expect to be able to cover these together with your donations for the years to come.

DARE Scholarships
 

Jaarlijks verlaten veel jongeren Kayoi Primary School zonder het vooruitzicht op een vervolgopleiding. Slechts weinig gezinnen kunnen het schoolgeld betalen. Dit is eigenlijk een enorme strop voor de gemeenschap als het hier een getalenteerde leerling betreft. Menselijk kapitaal blijft onbenut. Stichting Dare helpt deze jongeren (en daarmee de gehele gemeenschap) door op kleine schaal scholarships (studiebeurzen) toe te kennen.

 

Als voorwaarde stellen wij dat de studenten na hun studie een duidelijke bijdrage aan hun gemeenschap gaan leveren. Niet terugbetalen maar ‘doorbetalen’ aan anderen.
 

Hoe?

Elk jaar kiezen we, op voordracht van de schoolleiding, een student uit volgens de selectiecriteria. De Stichting betaalt vier jaar lang de schoolfee voor de secondary school, zolang de resultaten goed zijn. Indien de capaciteiten aanwezig zijn, betalen we ook voor 4 jaar universiteit. Dat betekent dat we in een cyclus van 8 jaar kunnen werken met in totaal 8 studenten. Elk jaar als er een student afstudeert van de Universiteit, kan er een nieuwe schoolverlater van de Kayoi Primary School voor in de plaats komen. 

 

De kosten van deze scholarships zijn zodanig dat we inschatten dit samen met jullie donaties te kunnen dragen voor de komende jaren.

Onze kanjers / Our Toppers

 

Op dit moment studeren de volgende studenten via een scholarship.

At the moment the following students are supported with a scholarship.

Kemboi_vierkant.jpg
Evans_vierkant.jpg
Michelle_vierkant.jpg
Mercy_vierkant.jpg
Cynthia_vierkant.jpg
Prudence_vierkant.jpg
StichtingDare_Edwin_Kanjer2018_Scholarsh