1/1

DONEREN / DONATIONS

Wilt u meehelpen?

Overal ter wereld zullen er kinderen blijven die een steuntje in de rug best kunnen gebruiken. Wij willen ons inzetten om enkele van deze kinderen te helpen.

 

Dat kleine beetje persoonlijke aandacht moet daarbij de meerwaarde zijn. Wij zijn dit werk begonnen en de Stichting DARE gaat ermee door, want dit is werk dat helaas nooit is voltooid. Spreekt Stichting DARE u aan en wilt u ons steunen of kunt u ons in contact brengen met anderen die ons kunnen of willen helpen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Would you like to help us?

There will always be children all around the world who need a bit of encouragement. We want to devote ourselves to helping a few of these children

 

That little bit of personal attention is the added value that we offer in that respect. We started this work and it will be continued by the DARE Foundation, because this work, unfortunately, is never done. Does the DARE Foundation appeal to you and would you like to support us, or can you put us in contact with others who may be able or want to help us, then please contact us.

Stichting DARE - Foundation DARE

Lossersestraat 290
7525 PG Enschede
 

T   +31 (0)6 51 60 15 62
E   info@stichtingdare.nl
 

IBAN   NL03 RABO 0111 1680 15
Chamber of Commerce   08195853

 ANBI GECERTIFICEERD
De Stichting Dare is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie zie www.anbi.nl of 
www.belastingdienst.nl


ANBI CERTIFIED
The Dare Foundation has been designated as an ANBI (a Public Benefit Organisation) by the Tax Authorities. If an organisation has been recognised by the tax Authorities as an ANBI, then a contributor, depending upon the form in which the donations have been made, can deduct the donation from the income tax or corporate tax (within the regulations that apply in that respect, of course). For more information, go to www.anbi.nl or www.belastingdienst.nl

ANBI, belasting, instelling
DARE_LinkedIn.png