1/1

SAMEN AAN DE TOEKOMST BOUWEN, GEEFT VOLDOENING VOOR ALLEN

BUILDING ON A BRIGHT FUTURE GRATIFIES ALL INVOLVED

Stichting_DARE_icoon_kansen_Tekengebied

Kansen bieden
Providing opportunities

Stichting_DARE_icoon_voortgezet_onderwij

Voortgezet onderwijs
High School

Stichting_DARE_icoon_universiteit.png

Universiteit
University

Stichting_DARE_icoon_ambitie.png

Ambitie zonder geld
Ambition but no money

Stichting_DARE_icoon_steunen_community.p

Steunen community
Support Community

Stichting_DARE_Stopper_doneren.gif

Over Stichting DARE

Dare in het Engels betekent durven; in het latijn staat het voor geven. Deze beide begrippen geven de spirit van de stichting weer: donaties genereren waarmee we ondernemendheid willen aanwakkeren. We richten ons daarbij met name op jong talent dat verloren dreigt te gaan doordat er thuis geen geld voor scholing is. Kleinschalig, persoonlijk en gericht op bouwen aan je toekomst.

About DARE Foundation

In addition to its meaning in English, ‘dare’ means ‘to give’ in Latin. Two features that capture the spirit of our foundation: generating donations which will be used to kindle the flame of entrepreneurship, especially in young people. Young talented students whose financial background would not allow them to study, are granted a scholarship. We work on a small scale, with a personal touch building on a future of independence.

Meer informatie over Stichting DARE? More information about DARE foundation?

Waarom doneren?

Stichting Dare is een kleinschalige stichting zonder overhead of andere strijkstokken. Iedere cent van uw donatie gaat volledig naar de studie van de jongeren. We zijn 100% transparant; dat kunt u desgewenst controleren in onze jaarverslagen. We hebben dan ook een ANBI-erkenning; dat betekent dat de stichting aan een stel strenge criteria moet voldoen met als bijkomend voordeel dat u uw donatie bij uw belastingaangifte kunt opvoeren (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Meer info: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl.


Why donate?

Dare foundation is a small-scale foundation without any running costs. Every single cent of your donation is invested in the education of the youngsters. We guarantee 100% transparency which you can check in our annual reports. The Dutch tax authorities granted us an ANBI-standard. This means that we have to comply to a very strict set of rules with an additional benefit for those paying Dutch taxes as their donation can be made tax-deductable. More info on this: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl (only in Dutch).

DARE laat dromen uitkomen!

Onze projectleider in Kenia, Peter Kipkemboi Kimaiyo: ‘Het gaat me aan het hart als ik van het hoofd van de lagere school hoor hoezeer hij bij ouders moet lobbyen om hun getalenteerde zoon of dochter te laten doorstuderen. Alle goede argumenten wegen niet op tegen de dagelijkse realiteit: er is gewoon geen geld om de vervolgstudie te betalen. Maar willen we de familie en daarmee de hele gemeenschap vooruit helpen, dan is scholing een eerste stap. Ik ben zo ontzettend blij dat we met de fondsen van stichting Dare kunnen helpen om dromen uit te laten komen.’

DARE to dream!

Our projectleader in Kenya, Peter Kipkemboi Kimaiyo: ‘It breaks my heart every time the headmaster reports on the discussions he has had with parents on the issue of sending their talented son of daughter to secondary school. However good an argument, the disturbing truth is that there simply is no money. However if we want to help the family and subsequently the whole community, education is where it starts. I’m so delighted that the Dare foundation provides us with funds so we can make dreams come true.’

Peter Kipkemboi Kimaiyo
Projectleider van Stichting DARE in Kenia / Projectleader of DARE Foundation in Kenya

Stichting_DARE_Peter.png

De kanjers van DARE / The toppers of DARE

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.